WERKWIJZE

 

Voor een succesvol coachtraject is het belangrijk om het kind goed te leren kennen. Wat zijn de dingen die hem of haar zo uniek maken? Dit beeld vorm ik tijdens de sessies met het kind, maar ook in gesprekken met de ouders. Daarom bestaat een coachtraject uit verschillende gesprekken.

 

Kennismakingsgesprek

Het kennismakingsgesprek is het eerste gesprek. Dit vindt meestal telefonisch plaats en duurt ongeveer een kwartier. Tijdens dit gesprek leggen de ouders hun situatie uit en bepalen we samen of ik de juiste persoon ben om hen verder te helpen.
 

Intakegesprek

Om een beeld van het kind te krijgen praat ik in een intakegesprek uitgebreid met de ouders. Zij zijn emotioneel verbonden met hun kind en zijn in staat op een warme, liefdevolle manier te vertellen wat voor mooi mens hij of zij is. Waar de kracht en de talenten van hun kind liggen. En wat ze hun kind gunnen. Ook bespreken we de normen en waarden binnen het gezin. Deze neem ik mee tijdens mijn sessies met hun kind. Respect voor elkaar begint namelijk met normen en waarden. Het formuleren van datgene waar zij denken dat hun kind tegen aanloopt maakt het verhaal compleet. Dat is tevens het uitgangspunt voor het plan ten aanzien van de inhoud van het traject en de inschatting van het benodigd aantal coachsessies. Het kennismakingsgesprek duurt ongeveer vijftig minuten.
 

Kinderintake

Met kinderen vanaf 10 jaar heb ik een aparte kinderintake. Uiteraard mogen de ouders of een ander vertrouwd persoon van het kind daarbij aanwezig zijn. In het gesprek richt ik me op het kind. Welke hobby’s heeft hij of zij? Wie behoort tot zijn of haar sociale netwerk. Wat beweegt hem of haar? Ook aan het kind stel ik heel direct de vraag waar ik mee kan helpen. Dat vind ik zeer waardevol. Vaak kunnen ze goed verwoorden waar voor hun een pijnpunt ligt en benaderen ze de situatie waarmee ze te maken hebben net iets anders dan hun ouders. Een kindertake duurt maximaal een halfuur.
 

Coachsessies

Een traject bestaat normaal uit vijf tot acht sessies afhankelijk van de hulpvraag en voortgang. Tijdens deze sessies werken we in een ontspannen sfeer op een leuke en actieve wijze, die aansluit op de interesses en belevingswereld van het kind, stapsgewijs aan zijn of haar doelen. De ouders krijgen meestal na de derde en zesde sessie een tussentijdse terugkoppeling via de mail. Deze bestaat uit een korte update over de inhoud van de sessies en over de persoonlijke ontwikkeling en houding van hun kind. Ook bespreken we de planning van de stappen, die nog volgen. Vragen kunnen natuurlijk altijd tussendoor gesteld worden. Telefonisch, via een persoonlijk berichtje of via mail. Kinderen die zelf al in bezit zijn van een mobiele telefoon mogen mij ook altijd een berichtje sturen als ze daar behoefte aan hebben. Een coachsessie duurt gemiddeld vijftig minuten.
 

Evaluatiegesprek

Na de laatste coachsessie plan ik een evaluatie met de ouders om de balans op te maken. Soms is het nog niet direct zichtbaar wat er is veranderd. Kinderen hebben dan meer tijd nodig om datgene wat zij aangereikt hebben gekregen, wat ze geleerd hebben, naar de praktijk te vertalen. Dat duurt soms even. Het bespreken van de rol van de ouders of anderen, die hun dierbaar zijn zoals een knuffel, huisdier of iets anders wat het kind zelf bedacht heeft, maakt ook onderdeel uit van de evaluatie. Ik geef handvatten mee om op terug te vallen, het kind te helpen herinneren wat ook al weer “handig” is om te doen of te zeggen. Het evaluatiegesprek duurt doorgaans ongeveer vijftig minuten.

Wil je een afspraak maken voor een kennsimakingsgesprek? Vul dan hier je contactgegevens in.